Telefoonnummer

0475-463152

Email

thea@voetreflexmaasbracht.nl

Liefde is de oorzaak van alle rouw.
Bij het verwerkingsproces van rouw bieden we passende ondersteuning en scheppen we ruimte om de pijn toe te laten en te ervaren. De mens is dan letterlijk afgesneden van de mogelijkheid om zijn dierbare nog lief te hebben.
Met erkenning van het diepe verdriet geef je ook meteen erkenning aan de liefde die hieraan ten grondslag ligt. We ondersteunen de persoon die rouwt in het toelaten van de pijn. Verdriet en liefde horen bij elkaar. Als mensen veel van elkaar houden zijn ze vaak ook voorbestemd om diep verdriet te ervaren.
Een open hart kan gewonde liefde tot heling brengen. Met deze massage laat ik de ander in zijn/haar waarde. Ik geef de persoon de ruimte om zijn of haar pijn te voelen/ervaren.
Luisteren vanuit het hart verbindt! Rouwen kun je omschrijven als, het verlies dat we ervaren hebben, toch kunnen verwerken en een plekje geven. Het verlies verwerken betekent het doormaken van een aantal fasen. Verlies verwerken kost tijd en energie. Overigens is bekend, dat een persoon die rouwt, zich in alle fasen uitgeput, moe en futloos kan voelen.

Voetreflexmassage tijdens rouwverwerking betekend in elke fase een verrijking.
Elke liefdevolle aanraking tijdens de massage biedt een diepgaande ondersteuning.

Rouw:
“Verdriet uit zich in een wond die aandacht nodig heeft om te genezen. Verdriet verwerken en beëindigen betekent onze gevoelens open en eerlijk onder ogen zien, ze volledig uiten en loslaten, verdragen en aanvaarden zolang het duurt om de wond te helen. We zijn bang dat als we verdriet eenmaal erkend hebben, we erdoor verpletterd worden, maar het tegendeel is waar. Verdriet dat bewust ervaren wordt, lost op. Verdriet dat niet geuit wordt is verdriet dat tot in het oneindige voortduurt.