Telefoonnummer

0475-463152

Email

thea@voetreflexmaasbracht.nl

Als VNRT therapeut ben ik op grond van de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor mijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT.
De VNRT heeft een klachtenreglement opgesteld waarin de algemene regels van de VNRT voor de omgang met onvrede, ervaren tekorten of klachten beschreven staan.

  1. Als u klachten heeft over de behandeling/bejegening is het belangrijk om uw onvrede of klacht bespreekbaar te maken. We zoeken dan samen naar een oplossing
  2. Voelt u zich niet in staat om uw onvrede of klacht met mij te bespreken, of komen wij er samen niet uit dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze persoon ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het zoeken naar oplossingen. U kunt de klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de VNRT.
  3. Indien ook de klachtencommissie van de VNRT niet heeft geleid tot het voor u gewenste resultaat, dan is er vervolgens de mogelijkheid om u te wenden tot de geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Als therapeut ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht/geschil is bindend, zowel voor u als voor de therapeut.