Telefoonnummer

0475-463152

Email

thea@voetreflexmaasbracht.nl

Mijn naam is Thea Kölgen-Linssen.
Ik ben gehuwd, moeder van 3 kinderen en oma van 6 kleinkinderen.

In 2004 startte ik mijn praktijk aan huis als Pedicure+. Als Medisch Pedicure geef ik gespecialiseerde behandelingen aan diabetisch en reumatische patiënten (risicovoeten), (vergoed door de zorgverzekeraars).

Vanaf 2014 volgde ik een 3- jarige HBO-niveau opleiding voor westerse en Chinese voetreflexPlustm bij Total Health in Eindhoven. In 2017 ben ik afgestudeerd/gediplomeerd als voetreflexPlustm therapeut.
Vervolgens volgde ik de HBO opleiding medische en psychosociale basiskennis en behaalde in 2018 succesvol mijn diploma. (Gevolg/voordeel: in een aantal situaties geeft de zorgverzekering een vergoeding voor de behandeling).

Als ReflexzoneTherapeut ben ik aangesloten bij de VNRT (Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten) en sta geregistreerd bij de overkoepelende organisaties RBCZ (Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en SCAG (Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).
Als licentielid van de VNRT ben ik onderworpen aan regels en normen die zijn vastgelegd in een beroepsprofiel en gedragscodes op het gebied van de informationele privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne en praktijkinrichting. De beroepsvereniging vereist een erkende opleiding en jaarlijkse bijscholingen om de professionaliteit en kwaliteit van haar leden te benadrukken en te bewaken.